Innreise til Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det er ikke lenger krav om negativ test før innreise eller krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge.

Ikke lenger innreisekrav 

Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge er opphevet.

Regler for reise til Svalbard

Fra og med 2. mars er det ikke lenger testplikt før avreise og ved ankomst til Svalbard. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også. Samtidig anbefales uvaksinerte å være forsiktige med å reise til Svalbard.

--

Korrigering 8. mars: Endret på regler for reise til Svalbard.

Korrigering 14. februar: Presisert at innreisekrav er opphevet.

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med nye retningslinjer. 

Korrigering 8. februar 2022: Ryddet i strukturen. Lagt inn eget punkt for ikke fullvaksinerte over 18 år. 

Korrigering 4. februar 2022: Lagt inn telefonnummer for å registrere innreise over telefon. 

Korrigering 2. februar 2022: Lagt inn nye regler. 

Korrigering 1. februar 2022: Lagt til informasjon om at siden ikke er oppdatert med nye regler, og linket til pressemelding. 

Korrigering 25. januar 2022: oppdatert med nye regler for smittekarantene. 

Korrigering 20. januar 2022: lagt til svar på spørsmål om når man kan dra hjem med fly hvis man får korona i utlandet. 

Korrigering 18. januar 2022: Lagt til: det er gratis å teste seg på teststasjon på grenseovergang eller kommunal teststasjon.