Plan for gradvis gjenåpning

Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai.

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet. Planen tar utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før 25. mars.

Planen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene. På grunn av alle usikkerhetsmomentene rundt faktorer som påvirker pandemien skal planen vurderes på nytt i juni eller tidligere.

Fagetatene anbefaler at første trinn i gjenåpningen starter når epidemien er under kontroll. Det vil si at smitte og sykdomsbyrde har vært på et stabilt lavt nivå i om lag tre uker. Regjeringen ser på tre hovedområder for å vurdere gjenåpning: utviklingen i smittesituasjonen, kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert. 

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man vurderer å gå til neste trinn. Om lag tre uker gir tid til å gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn: Det er data før dato.

Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai.

I tabellen nedenfor kan du se hvilke tiltak som blir lettet på i de ulike trinnene.