Plan for gradvis gjenåpning

Med økende vaksinasjon er det behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet.

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet.

Planen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene. Regjeringen ser på tre hovedområder for å vurdere gjenåpning: utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert. 

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man vurderer å eventuelt gå til neste trinn. Om lag tre uker gir tid til å gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn: Det er data før dato.

I tabellen nedenfor kan du se hvilke tiltak som gjelder i de ulike trinnene. Gjeldende trinn er markert grønt i tabellen.