Karantene og koronasertifikat - spørsmål og svar

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om innreisekarantene, test og koronasertifikat.

Det er viktig å merke seg at: 

 • Norske borgere har alltid rett til innreise. EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia, kan også komme inn til Norge. Alle utlendinger som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener har en gunstig smittesituasjon kan også komme inn i landet. . Se omtale her av hvilke personer som har lovlig innreise til Norge Om innreise til Norge.
 • Du skal i utgangspunktet være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som ikke er grønt eller oransje, det vil si har et høyt antall smittede. Alle kan nå imidlertid teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.
 • Barn under 18 år skal ikke i innreisekarantene, men de bør teste seg med PCR-test tre døgn etter ankomst.
 • Hvilke land eller områder som ikke medfører innreisekarantene følger av vedlegg A til covid-19-forskriften (lovdata.no). Der fremgår det også hvilke land og områder som medfører krav om karantene ved innreise.
 • Før innreise fra land og områder med karanteneplikt er det krav om å registrere seg på entrynorway.no Se mer informasjon her Om innreise til Norge - regjeringen.no
 • Det er krav til å teste seg ved ankomst til Norge dersom man kommer fra et land med karanteneplikt. Dette gjelder også barn og under 18 år. Dette gjelder ikke for de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 og kan verifisere dette.
 • Tidligere unntak fra innreisekarantene er tilpasset fasen "En normal hverdag med økt beredskap" og videreføres, se § 6a til 6n i covid-19 forskriften. Dette gjelder for eksempel personer som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene.

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Råd, regler og unntak for vaksinerte

Se helsenorge.no

Hvem skal i innreisekarantene?

Alle personer over 18 år skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som ikke er grønt eller oransje, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som ikke medfører innreisekarantene følger av vedlegg A til covid-19-forskriften (lovdata.no). Der fremgår det også hvilke land og områder som medfører krav om karantene ved innreise. Kravet om innreisekarantene gjelder ikke for fullvaksinerte og dem som har gjennomgått covid-19 og kan verifisere dette.

Hva er kravene til innreisekarantene?

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Du kan bare oppholde deg utenfor karantenestedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre. Du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.

Er det reisekarantene innad i Norge?

Nei, det er ikke reisekarantene internt i Norge. Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser.

Hvor lenge varer innreisekarantenen?

Karantenetiden er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Det skal gjøres fratrekk i karantenetiden for den tiden man eventuelt har oppholdt seg i grønne eller oransje land eller områder i tidsrommet fra man forlater et område som medfører karanteneplikt, til man ankommer Norge. Dette kan være praktisk ved bilferie. Hvilke land som medfører og ikke medfører karanteneplikt avhenger av smittesituasjonen i landet/området. Hvis du kommer fra et land som ikke har karanteneplikt, men mellomlander i et land med karanteneplikt vil det medføre at du omfattes av karanteneplikten. Hvis du reiser fra et land som medfører karanteneplikt, men som senere blir grønt eller oransje, har du ikke lenger karanteneplikt fra det tidspunktet landet blir grønt eller oransje.

Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i covid-19-forskriften.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, og ikke forlater båten?

Personer som stiger på fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde, kan ikke passasjerer eller mannskap ha vært i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Jeg er fullvaksinert. Gjelder da karantenereglene for meg?

For personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat eller annet sertifikat som fremgår av covid-19-forskriftens vedlegg D, så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om test  ved ankomst på grensen.

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

For personer som kan dokumentere gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat eller annet sertifikat som fremgår av covid-19-forskriftens vedlegg D,  så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om ved ankomst på grensen.

Er det unntak for bisettelse/alvorlig sykdom?

Personer som har testet negativt for covid-19 kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge skal:

 1. besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller
 2. delta i bisettelse eller begravelse til nærstående

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karantene gjelder kun i tidsrommet for besøket eller bisettelsen/begravelsen. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som er unntatt karantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med covid-19.

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket.

Kan en person som er i karantene likevel jobbe dersom arbeidsstedet er slik at ikke andre oppholder seg der?

Ja, men med en viktig presisering. Kravet om å unngå nærkontakt gjelder for all aktivitet utenfor karantenestedet. Det vil si at personen også må kunne komme seg til arbeidsplassen uten å komme i nærkontakt med andre.

Ankomst til Norge

Spørsmål og svar om innreise 

Utenlandsreiser

Hvor ofte oppdateres listene og kartet?

Vi følger løpende med på utviklingen i ulike land. Utgangspunktet er at vi oppdaterer hver 7. dag dersom et land eller en region endrer status fra grønt/oransje og det innføres karanteneplikt, men vi kan oppdatere oftere ved behov. 

Hvilke kriterier gjelder for å definere om et land eller område medfører krav om innreisekarantene?

Områder defineres å ikke medføre krav om innreisekarantene ut fra følgende kriterier

<200 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er under 4 prosent, eller

<75 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er over 4 prosent

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land samt Storbritannia vurderes på nasjonalt nivå. Det gjøres også regionale vurderinger for utvalgte øyer og øygrupper i Europa.

I tillegg vil de land som EU har ført opp på sin tredjelandsliste, bli vurdert etter kriteriene:

<50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er fra 1 til 4 prosent, eller

<75 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er under 1 prosent.

Kan jeg kjøre bil gjennom områder med karanteneplikt uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, du kan reise gjennom land/områder med karanteneplikt på vei til eller fra Norge eller andre områder i EØS-Schengen som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at man ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og at man ikke har nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko.

Kan jeg mellomlande med fly i et land med karanteneplikt på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, dersom du mellomlander i et land med karanteneplikt må du i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Blir jeg fritatt fra karantene dersom jeg etter å ha oppholdt meg i et land med karanteneplikt mellomlander i et grønt eller oransje land på vei til Norge?

Nei, for mellomlandinger i grønt eller oransje land på reise til Norge gjelder karantenekravet som om flyet kom rett fra et område med karanteneplikt. Dersom du flyr fra et land med karanteneplikt og mellomlander i et grønt eller oransje land må du altså i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Jeg kom fra et land med karanteneplikt rett før landet ble "grønt" eller "oransje". Må jeg fortsatt sitte i innreisekarantene nå som det fra dette tidspunktet ikke lenger er karanteneplikt?

Nei. Dersom du har vært i et land eller region som medfører karanteneplikt og er i karantene på grunn av dette, og dette landet eller regionen blir grønt eller oransje, blir du fritatt fra karantene. 

Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på at du er smittet.

Jeg reiste fra Norge til et grønt/oransje  land og var der i tre dager, før jeg returnerte til Norge. Må jeg da i karantene?

Nei, grønne og oransje land er ikke omfattet av innreisekaranteneplikten.

Hva er bakgrunnen for at det er ulike regler for land i EØS- og Schengenområdet?

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene i EØS-Schengen-området omfatter antall smittede i forhold til folketallet, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon. Kriteriene er like for hele EØS/Schengen-området, men vurderingene gjøres på regionalt nivå for Danmark, Finland og Sverige fordi vi har tilgang til regionale data for disse landene. 

Oppdatert liste over land og områder hvor det kreves innreisekarantene ved ankomst til Norge finner du i vedlegg A til covid-19-forskriften.

Hvor skal folk finne informasjon om hvilke områder i EØS-Schengen det er greit og ikke greit å reise til?

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet til en hver tid oppdatert liste og kart over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko på Folkehelseinstituttets nettsider. Du kan også lese vedlegg A til covid-19-forskriften.

Offentlig transport

Kan de som har karanteneplikt fordi de har oppholdt seg i et land med karanteneplikt ta offentlig kommunikasjon hjem fra norsk flyplass?

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som er over 12 år, skal da bruke munnbind. Det beste er likevel om de kan reise hjem i egen bil eller bli hentet.

Personer som ankommer fra land med karanteneplikt og har symptomer på covid-19 bør umiddelbart ta kontakt med helsetjenesten for testing og eventuell isolering. Dersom personer får symptomer under transporten til Norge, bør de varsle personalet (for eksempel cabinpersonalet i fly eller konduktør på tog). Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge når jeg er i karantene?

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. Det er likevel noen unntak.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Besøke familie

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise og det er flere svar på en del spørsmål på regjeringens infoside. Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for det er oppfylt etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter.

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften. Unntakene er omtalt i svar på spørsmål ovenfor, blant annet det praktisk viktige unntaket for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn.

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du ikke er fullvaksinert og ikke har EU-koronasertifikat og reiser til land eller områder med karanteneplikt må du i utgangspunktet i innreisekarantene ved hjemkomst til Norge.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Ja, men dersom du ikke er fullvaksinert og har EU-koronasertifikat, må du i utgangspunktet i innreisekarantene. Se svar på forrige spørsmål.

Hytte/fritidseiendom i Norge eller i utlandet

Jeg vil reise til hytte eller fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til land eller områder som ikke er unntatt fra innreisekarantene må du i utgangspunktet i ti døgns innreisekarantene når du kommer tilbake til Norge. Dette gjelder likevel ikke personer som er fullvaksinert og har EU-koronasertifikat, eller barn og unge under 18 år. Barn og unge under 18 år må likevel teste seg på grensen ved ankomst til Norge.

Kan jeg dra til hytta i Sverige for måke snø av taket, og slippe innreisekarantene? 

Ja, men dersom det er i et område som omfattes av karanteplikt kan du ikke overnatte på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Nordmenn som har hytter, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland kan dra dit på dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom, båt, campingvogn eller lignende, og slippe karantene ved retur til Norge.

Snømåking fra hyttetak er regnet som strengt nødvendig vedlikehold. 

Unntaket gjelder ikke dersom du har tatt offentlig transport hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Koronasertifikat

Hvilke koronasertifikater er godkjent for innreise til Norge?

EØS/Schengen:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike

Land og områder utenfor EØS/Schengen: 

 • Albania
 • England
 • Færøyene
 • Israel
 • Marokko
 • Nord-Irland
 • Nord-Makedonia
 • Panama
 • San Marino
 • Skottland
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Ukraina
 • Vatikanstaten
 • Wales

Hva innebærer det at det norske koronasertifikatet knytter seg til den europeiske løsningen?

Norge er koblet til EUs løsning. Koronasertifikatet vil kunne brukes i EU/EØS/Schengen, samt øvrige land som kobler seg til EUs løsning. Oppdatert liste over land som er koblet til EUs løsning finner du . De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land. Du finner regler for innreise som gjelder for ulike land på https://reopen.europa.eu/enHer vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

EU/EØS/Schengen-borgere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge. De slipper karantene, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise. Det samme gjelder borgere med verifiserbart koronasertifikat med QR-kode utstedt i England, Wales, Skottland  og Nord-Irland.

Må alle som kommer til Norge vise koronasertifikat – også de som kommer fra grønne og oransje land?

Alle reisende fra grønne eller oransje land slipper innreisekarantene og trenger ikke vise koronasertifikat.De trenger heller ikke teste seg på grensen eller registrere seg ved innreise.

Hva med barn under 18 år?

 Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer fra. De må likevel teste seg på grensen ved ankomst til Norge dersom de kommer fra et land eller område som medfører karanteneplikt.

Er reglene like for nordmenn og utlendinger?

Ja, for de som har koronasertifikat som kan verifiseres for kontroll.

Kan personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått korona slippe karantene når de kommer til Norge?

Personer som kan dokumentere  dette  på en måte som fremgår av vedlegg D i covid-19 forskriften slipper karantene.

Per dags dato er dette:

.  Fremvisning av et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.

- Fremvisning av sertifikat i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, jf. forordning (EU) 2021/953 artikkel 3.

- Fremvisning av NHS Covid-pass fra England og Wales med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.

- Fremvisning av COVID certificate fra Nord-Irland med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.

- Fremvisning av COVID-19 Vaccination certificate fra Skottland med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.

Koronasertifikater fra stadig flere land utenfor EU/EØS anses å samsvare med EUs sertifikat "EU digital COVID Certificate" og godkjennes av EU-kommisjonen. Norge aksepterer slike sertifikater. Personer som ikke kan fremvise et slikt sertifikat må i karantene ved ankomst til Norge.