Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2021

Onsdag 19. mai 2021 holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer, bl.a. lansering av ny rapport fra koronakrisen. Målgruppen for nettseminaret var personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Nett-tv Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Varighet: 1 time og 30 minutter.
Programleder: Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør, KMD

Program:

 • Velkommen
  v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, KMD

 • Presentasjon av rapporten Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon: "Ikke la en krise gå til spille"
  Rambøll har på oppdrag fra KMD gjort en kartlegging av erfaringer og læring hos et utvalg virksomheter i staten, som har vært særlig berørt av koronakrisen. Formålet med kartleggingen har vært å få frem ny og konkret kunnskap om hvordan virksomhetene har løst krevende samfunnsoppdrag i en presset situasjon.
  Presentasjon av hovedfunn v/ Iris Maria Makridis, manager, og Thomas Nortvedt, manager, Rambøll
  Se presentasjon i pdf

  Samtale om funnene i rapporten med Annelene Foss Svingen, kommunikasjonsdirektør, Kulturrådet 

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) kompetansetilbud om fjernledelse
  Hvordan sikre god utøvelse av lederskap når ledere og medarbeidere sitter på hjemmekontor, eller er plassert geografisk fra hverandre? 
  v/ Klaus Breivik, seniorrådgiver, DFØ
  Se presentasjon i pdf

 • Resultater fra vårens arbeidsgiverbarometer i staten
  v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, KMD
  Se presentasjon i pdf