EØS-midlene: Innsats for romfolk

Romfolk er Europas største minoritet og en utsatt gruppe på mange områder. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår. Romfolk er også utsatt for intoleranse, diskriminering og utestengelse fra samfunnet. Dette er felles europeiske utfordringer som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak.

Norge bidrar gjennom EØS-midlene. Fram til 2016 er det satt av over 50 millioner euro til ulike romtiltak i 10 av mottakerlandene i Sentral- og Sør-Europa. På disse sidene kan du lese mer om hvordan støtten brukes.

Sidene oppdateres kontinuerlig ettersom flere programmer blir godkjent.