Kypros

Kypros har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Kypros 7,9 millioner euro i EØS-midler. Den fysiske delingen av øya påvirker prioriteringen av støtten.

På Kypros støtter EØS-midlene blant annet:

  • sivilt samfunn og frivillige organisasjoner
  • tiltak for å styrke dialogen og samarbeidet mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter
  • støttetiltak og beskyttelse av ofre for familievold
  • økt kapasitet i helsevesenet til å stille diagnose for vanlige kreftsykdommer

 

 

 

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

Til toppen