Europaparlamentet

Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Europaparlamentet i Strasbourg

Fakta om Europaparlamentet

Hvor mange parlamentarikere har Sverige? Hva er EPP og hvem er David Sassoli? Her finner du kort informasjon om Europaparlamentets rolle, organisering og politiske sammensetning.

Statsråd Solveig Horne i Europaparlamentet i februar 2015. Foto: EU-delegasjonen

Norges arbeid overfor Europaparlamentet

Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumssesjonen i Strasbourg.

Illustrasjonsfoto. Foto: European Union

Lenkeguide til Europaparlamentet

Her finner du en praktisk guide som kan hjelpe deg å finne frem på Europaparlamentets hjemmesider. De fleste møter kan følges direkte og i opptak via nett-tv.