Europaparlamentet

Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Europaparlamentet i Strasbourg

Fakta om Europaparlamentet

Hvor mange parlamentarikere har Sverige? Hva er EPP og hvem er David Sassoli? Her finner du kort informasjon om Europaparlamentets rolle, organisering og politiske sammensetning.

Statsråd Solveig Horne i Europaparlamentet i februar 2015. Foto: EU-delegasjonen

Norges arbeid overfor Europaparlamentet

Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumsssjonen i Strasbourg.

Illustrasjonsfoto. Foto: European Union

Lenkeguide til Europaparlamentet

Her finner du en praktisk guide som kan hjelpe deg å finne frem på Europaparlamentets hjemmesider. De fleste møter kan følges direkte og i opptak via nett-tv.

Aktuelt nå

Rapport fra Europaparlamentets sesjon sist i april

EU og Tyrkia, den fjerde jernbanepakken, barns beste over grensene og brudd på humanitær rett ved angrep på skoler og sykehus, var blant temaene som ble diskutert da Europaparlamentet var samlet til plenum i Brussel 27.-28. april.

Situasjonen i Middelhavet sentralt tema på plenumssamling

Situasjonen i Middelhavet og behovet for en helhetlig EU-tilnærming til migrasjon var det mest fremtredende temaet under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 11.-14. april.

Ny status for stabiliserings-programmet i Hellas

I marsutgaven av Økonominytt kan du blant annet lese om status for stabiliteringsprogrammet i Hellas og det økonomiske tilpasningsprogrammet på Kypros, gjennomføring av Bankunionen og marsmøtene i Eurogruppen og Ecofin.