Norsk tilslutning til en EU-erklæring om løslatelsen av U Win Tin i Burma (25.09.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av U Win Tin i Burma.

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av U Win Tin i Burma.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).

 

 

Til toppen