Norsk tilslutning til EU-erklæring om situasjonen i Georgia (11.08.08)

Norge sluttet seg 11. august til en EU-erklæring om situasjonen i Georgia.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).

Til toppen