Norsk tilslutning til EU-erklæring om "transfer of Mr Radovan Karadzic to the ICTY in The Hague" (31.07.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om overføring av Radovan Karadzic til ICTY i Haag.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf)

Til toppen