EU-kommisjonens forslag om e-handel og forbrukervernsamarbeid

EU-kommisjonen har lagt fram tre forordninger som skal fremme e-handelen i det indre marked.

Et av forslagene går ut på å revidere forordningen om samarbeid mellom nasjonale forbrukermyndigheter for å styrke forbrukeres tillit. I forslaget foreslås det å gi forbrukermyndighetene flere verktøy til å verne forbrukerne, for eksempel at de skal kunne stenge nettsteder. Videre foreslås det mer forpliktende samarbeid i saker som involverer forbrukere i ett land og næringsdrivende i ett annet.