ARF - Relevante lover og forskrifter

Lov om offentlige anskaffelser: LOV 1999-07-16 nr 69

Forskrift om offentlige anskaffelser: FOR 2001-06-15 nr 616

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser: FOR 2002-11-15 nr 1288

Lov om kjøp (kjøpsloven): LOV 1988-05-13 nr 27

Lov om offentlighet i forvaltningen (forvaltningsloven) : LOV 1970-06-19 nr 69

Forskrift til offentlighetsloven - Delegering av myndighet: FOR 1986-02-14 nr 351

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste: LOV 1998-03-20 nr 10

Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser: FOR 2001-07-01 nr 753

Til toppen