Etikk

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer.

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for tillit til statstjenesten, herunder Forsvaret. Forsvarsdepartementet utarbeidet i mars 2007 egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. En viktig forutsetning for å videreutvikle et godt og ryddig samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet er respekt for disse verdiene og normene.

Regelverk 
Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren
Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

Til toppen