Industrielle muligheter i NATO - CNAD

The Conference of National Armaments Directors (CNAD) funksjon er å bidra til og støtte den overordnete politiske og militære transformasjon av NATO gjennom utvikling og fremskaffelse av materiell og kapasiteter.

NATO – Conference of National Armaments Directors

The Conference of National Armaments Directors (CNAD) funksjon er å bidra til og støtte den overordnete politiske og militære transformasjon av NATO gjennom utvikling og fremskaffelse av materiell og kapasiteter.

 

CNAD har en sentral funksjon som ”markedsplass” for nasjonale militære fagmiljøer, forsknings- og utviklingsmiljøer og forsvarsindustrien. Industrien er representert gjennom NATO Industrial Advisory Group (NIAG) der Norges deltakelse ivaretas av FSI. Kapasitetsprogrammer under CNAD finansieres av de deltakende nasjonene og etableres enten i en alliert ramme eller som flernasjonal anskaffelsesprosjekter. CNAD er en av flere arenaer for utvikling av NATO-standarder og fremme av interoperabilitet. 


Nærmere om CNAD på: www.nato.int/issues/cnad/index.html

Mer informasjon om CNAD og industrielle muligheter, deltakelse på konferanser osv. kan rettes til Norges delegasjon til NATO (NORDEL).

  • Kontaktperson i NORDEL: + 32 2 707 6347
Til toppen