Mer om anskaffelser

Forsvarets anskaffelsesvirksomhet omfatter kjøp av materiell og varer og tjenester samt bygg og anlegg for betydelige beløp hvert år.

Anskaffelsene omfatter alt fra små, lokale kjøp av kontorekvisita til anskaffelser i milliardklassen av for eksempel fartøyer, stridsvogner, våpensystemer samt kontrahering av større bygge- og anleggsarbeider. Anskaffelsesvirksomheten omfatter kjøp, leie/lease, offentlig-privat partnerskap (OPP), flernasjonale samarbeidsløsninger m.m.