Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Policy for samarbeidet mellom Forsvaret og norsk industri på IKT-området

Forsvarsdepartementet ved Materielldirektøren godkjente 13. mars 2012 en policy for samarbeidet mellom Forsvaret og norsk industri på området informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-området).

Hensikten med policyen er å følge opp St.meld. nr. 38 (2006-2007) ved å tydeliggjøre overordnede betingelser for samarbeidet mellom Forsvaret og norsk industri på IKT-området. Med norsk industri forstås firmaer som er registrert i Norge, der vesentlig verdiskapning og kompetanse knyttet til leveransene finnes i Norge. Policyen legger til rette for å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets behov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiell-samarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere løsninger og tjenester til Forsvaret når dette anses hensiktsmessig.

Policy for samarbeidet mellom Forsvaret og norsk industri på IKT-området

Til toppen