Forsvaret vil bli best på personell

- Mitt mål er at Forsvaret skal være ledende innen Human Resource Management i offentlig sektor, sier personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen.

Tom Simonsen
Tom Simonsen (Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)          

Personaldirektøren er opptatt av å få en bedre strategisk kompetansestyring og integrere personell- og kompetanseområdet bedre med den øvrige styringen i Forsvaret. Han ønsker å utvikle HR- området slik at det brukes mindre tid på administrasjon og mer tid på strategisk styring og ledelse av menneskelige ressurser, for å gi økt operativ evne i Forsvaret.

For å få til dette understreker personelldirektøren viktigheten av at alle med HR-ansvar bidrar til at Forsvaret utvikler og iverksetter HR – strategien som skal bidra til:

  • at ledere utøver helhetlig og enhetlig ledelse
  • en kultur hvor ansatte viser respekt, tar ansvar og utviser mot
  • å legge til rette for at medarbeidere har høy trivsel og motivasjon
  • at Forsvaret får på plass en systematisk og målrettet utvikling og styring av personell og kompetanse

Flere pågående tiltak

- Det pågår en rekke aktiviteter som er viktige for personell- og kompetanseområdet i Forsvaret, og som er knyttet til de fire fokusområdene i HR- strategien vår. To av disse aktivitetene er Kompetansereformen og prosjekt HRM i FIF (P2813) og som vi er sterkt involvert i, sier Tom Simonsen

Kompetansereformen er igangsatt av Forsvarsdepartementet og skal bidra til å utvikle forsvarssektoren til en moderne kompetanseorganisasjon. Prosjekt HRM i FIF er et verktøy for Forsvaret for å utvikle og legge til rette for en bedre kompetansestyring i Forsvaret. Prosjekt HRM i FIF skal leverer ny løsning for HRM i FIF oktober 2013.

- Gjennom prosjekt HRM i FIF skal vi i Forsvarets HR organisasjon organisere oppgavene på en smartere måte med et fokus på økt HR- rådgivning og bedre ivaretakelse av ansatte gjennom å gjøre sjefene enda bedre i stand til å ivareta sin arbeidsgiverfunksjon gjennom godt lederskap," sier Tom Simonsen.

Han legger til at dette krever omstilling. I høst har FST/P og Vernepliktsverket arbeidet med den første delen av dette som er forberedelser til etableringen av det nye HR- senteret, med arbeidstittelen Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). I januar fortsetter arbeidet sammen med hele Forsvaret om å tilpasse organisasjonen.

- Vi er opptatt av at omstillingsarbeidet gjennomføres på en god måte slik at alle parter kjenner planen og er involvert i prosessen og dermed kan ivareta sine interesser, sier Simonsen.

Ansatte skal oppleve positive endringer Ansatte i Forsvaret skal få et større eierskap til egne personaldata og oppleve Forsvarets HR organisasjon som enda mer profesjonell enn i dag. Dette skal sikres gjennom elektronisk forbedring av saksbehandling, forenklede prosesser og arbeidsflyter, og ved at lokale HR- medarbeidere skal drive mer rådgivning og mindre administrasjon. En del av dagens saksbehandling innen HR- området skal skje i et felles HR- senter, noe som gir enhetlige og mer effektive saksbehandlingsprosesser.

Til toppen