Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alternativ behandling

Regjeringen fremmet i desember 2002 et forslag til Stortinget om ny lov om alternativ behandling, jf. Ot. prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Proposisjonen er en oppfølging av NOU 1998: 21 Alternativ medisin. Stortinget sluttet seg til de foreslåtte tiltak i Ot. prp. nr. 27 (2002-2003) ved behandlingen av Innst. O. nr. 98 (2002-2003).

Da Regjeringen i 2002 la frem lovforslaget om alternativ behandling av sykdom var det første gang en regjering i et nordisk land presenterte en samlet politikk på feltet alternativ behandling. Loven erstattet kvaksalverloven fra 1936, og regulerer alternativ behandlervirksomhet som foregår utenfor helsetjenesten.

Med bakgrunn i Ot. prp. nr. 27 (2002-2003) og NOU 1998:21 ble det iverksatt flere utenomrettslige tiltak. Disse tiltakene omfatter blant annet registerordning for utøvere av alternativ behandling (Brønnøysundregistrene), utredningsarbeid om utdanninger og eventuelle godkjenningsordninger, tilskudd til drift av sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG), drift av Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (NAFKAM) i Tromsø, og etablering av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) i Tromsø.

Til toppen