Skriftlige innspill

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

ADHD Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Aktørnettverket for nasjonal rehabiliteringsreform - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

A-larm - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Alternativ til helseforetaksmodellen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Apotekforeningen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Arbeids- og velferdsdirektoratet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Arbeidsgiverforeningen Spekter - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Asker kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Astma- og allergiforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Austrheim kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Autismeforeningen i Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Barneombudet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Barselopprøret.pdf

Bergen kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Bjerkreim kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Blå Kors - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Brumundal legesenter - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Bufdir - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Bydel Stovner - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Bærum kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Den norske tannlegeforening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Det norske diakonhjem - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Diabetesforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Diakonhjemmet Sykehus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Dignio - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Direktoratet for e-helse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

EGGS Design - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

E-helse samhandling og innovasjonssenteret UNN - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Eldrerådet i Møre og Romsdal - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Epilepsiforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Erfaringssentrum - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Etnedal kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fagforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fagråd for innvandrerhelse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

FDMAS Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fellesorganisasjonen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Flekkefjord kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Folkehelseinstituttet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fontenehus Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Forandringsfabrikken - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Foreningen for human narkotikapolitikk - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Foreningen for muskelsyke - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Forskningsrådet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fredrikstad kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

FRI - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Fürst Medisinsk Laboratorium - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Haraldsplass Diakonale Sykehus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helfo - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helse Midt-Norge RHF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helse Nord RHF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helse Sør-Øst RHF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helse Vest RHF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helsedirektoratet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helsefellesskapet for Ahus og bydelene Alna Grorud og Stovner - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helsefellesskapet for Ahus og kommunene - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helseregion Sør-Gudbrandsdal - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Helsetilsynet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hematologialliansen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hernes Institutt - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hitra kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hjernerådet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hjernesvulstforeningen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

HO21-rådets innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan (L)(2280394).pdf

Hørselshemmedes Landsforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Hå kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

IKT Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Innlandet fylkes eldreråd - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Institutt for aktiv psykoterapi - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Jevnaker kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kernel AS - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kliniske ernæringsfysiologers forening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Koalisjonen for sjeldne sykdommer - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommunalområde Helsehus og institusjon Lillestrøm kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommunene i Gardermoregionen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommunene i nordre Trøndelag - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommunene i Romsdal - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommunene i Trøndelag Sørvest - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommuneoverlegen i Seljord og Kviteseid - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kommuneoverlegenettverket i Sogn og Fjordane - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Koordinerende enhet Ringerike kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

KORUS Landets kompetansesenter for rus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kreftforeningen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

KS - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Kvitsøy kommune - Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Landsforeningen for Huntingtons sykdom - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Landsforeningen kvinnelig bekkenlidelse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Landsforeningen uventet barnedød - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Landsgruppen for helsesykepleiere NSF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Legeforeningens innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan (DokID 1323811).pdf

Legemiddelindustrien LMI - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

LHL - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

LHL Hjerneslag - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Lier kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Likestillingssenteret - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Lovisenberg diakonale høgskole - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Melanor - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Mental Helse Ungdom - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Meråker kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Modum kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Morten Meland - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Moss kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NAPHA og NKROP - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin NORCE - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt senter for aldring og helse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt senter for distriktsmedisin - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NHO Geneo - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NITO - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NKROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nord-Aurdal kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Nordre Land kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Blindeforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Døveforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Farmaceutiske Forening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Naprapatforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Optikerforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Parkinsonforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norges Røde Kors - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Ergoterapeutforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk forening for cystisk fibrose - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk forening for palliativ medisin - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Fysioterapeutforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk helsenett - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Kiropraktorforening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk legevaktforum - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk logopedlag - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Manuellterapeutforening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Osteopatforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Radiografforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Revmatikerforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Sykepleierforbund - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norsk Tannpleierforening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norske Kvinners Sanitetsforening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Norske Ortoptisters Forening - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Novartis Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Oslo kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Oslo universitetssykehus Nevroklinikken - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

OsloMet Fakultet for helsevitenskap - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

ParkinsonNet Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Pasient- og brukerombudet Innlandet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Pensjonistforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Personskadeforbundet LTN - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Pilar Kompetansesenter for psykisk helse og barnevern - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Psykologforeningen - Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Pårørendealliansen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Rahabiliteringssenteret AiR og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Redd Ullevål Sykehus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Reform Ressurssenter for menn - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Regionale Brukerstyrte Sentre - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Ringsaker kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Rådet for Muskelskjeletthelse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Rådet for psykisk helse - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssambunn - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

SANE Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Selbu kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Senter for omsorgsforskning - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Sex og samfunn - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

SINTEF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Skeiv Ungdom - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Skeiv Verden - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Skien kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

SMB Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Sokndal kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Spillavhengighet Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

St Olavs hospital HF - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Standard Norge - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Stange kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Statsforvalteren i Innlandet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Statsforvalteren i Oslo og Viken - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Stavanger kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Stryn Stad Bremanger Gloppen og Sunnfjord kommuner - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Sunnaasstiftelsen - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Synsinformasjon - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Sør-Aurdal kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Teknologirådet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Time Klepp Kvitsøy Sola Hå Gjesdal og Randaberg kommuner - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Troms og Finnmark fylkeskommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Trondheim kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Trysil kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

UiB Det medisinske fakultet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

UiB Det psykologiske fakultet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

UiO Det medisinske fakultet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Uloba - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Unge funksjonshemmede - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Unio - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Universitets- og høgskolerådet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Utdanningsforbundet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Vennesla kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Verdighetssenteret - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

VID vitenskapelige høgskole - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Vikersund Bad - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Virke - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Virke Ideell og frivillighet - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Visiba Care - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Vågan kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Østre Toten kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Øyer kommune - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf