Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering

Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De medisinske mulighetene er store og blir stadig større. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør det mulig å gi et stadig bedre tilbud. Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene vi har krever tydelige prioriteringer. Klare verdier og krav til prioritering skaper effektive og forutsigbare systemer, og skaper tillit hos pasientene og i befolkningen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Aina Stenersen fra Revmatikerforbundet, Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet.

Mer rettferdig prioritering

03.06.2016: Stortingsmeldingen om prioritering skal sikre rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester. –Prioriteringsutfordringene har antagelig aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi blir eldre, og behandlingsmulighetene øker, sier Høie.

Forsideillusttrasjon prioriteringsmeldinge

Meld. St. 34:

Melding om prioritering

Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De medisinske mulighetene er store og blir stadig større. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør det mulig å gi et stadig bedre tilbud. Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene vi har krever tydelige prioriteringer.