Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd fra klima- og skoginitiativet

Klima- og skoginitiativet i KLD finansieres fra bistandsbudsjettet. Initiativet forvalter et tilskudd som har som overordnet mål å bidra til at Paris-avtalens mål om maksimalt to graders global oppvarming blir nådd og å bidra til bærekraftig utvikling i tropiske skogland.

Parisavtalen Vidar Helgesen
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerer Parisavtalen i FN 22. april 2016. Tilskuddene til klima- og skoginitiativet skal bidrar til at målene i avtalen blir nådd.

Hva skal tilskuddet bidra til?

 I tillegg til det overordnete målet, skal tilskuddet bidra til at ett eller flere av følgende mål blir oppnådd:

 

 • At det internasjonale klimaregimet er et effektivt virkemiddel for reduserte utslipp fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland
 • Kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner i utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland
 • Å bevare naturskog i utviklingsland for å sikre denne skogens evne til å lagre karbon

Oppnåelse av milepæler

Tiltak som finansieres over ordningen skal i tillegg bidra til å nå en eller flere av milepælene i initiativets resultatrammeverk, som er beskrevet i Statsbudsjettet -  (Se boks 7.4 i Prop. 1 S (2016-2017) for KLD):

 • Etablert policy for bærekraftig skog- og arealbruk
 • Etablering av systemer for måling, rapportering og verifisering av utslipp fra skog
 • Effektiv gjennomføring av ny policy for bærekraftig skog- og arealbruk
 • Bedret styresett i skog- og arealforvaltning
 • Økt innsats mot avskoging i privat sektor
 • At REDD+ bidrar til å øke ambisjonen i det globale klimaregimet
 • Økt, langsiktig og forutsigbar global finansiering av REDD+
 • Effektive sikringsmekanismer innarbeidet i finansieringsinstitusjoner for REDD+

Hvem kan få tilskudd fra ordningen?

 

Aktører som bidrar til at målene og milepælene over blir nådd kan få tilskudd, f.eks:

 • Myndigheter
 • Organisasjoner
 • Offentlige og private institusjoner
 • Finansieringsinstitusjoner
 • Internasjonale, nasjonale og lokale kompetansemiljøer
 • Allianser og nettverk   

 

Les mer om kriteriene for å få tilskudd i KLDs budsjettproposisjon her

og i regelverket for tilskuddet .

Her finner du mal for utfylling av søknad om tilskudd.

 

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for klima- og skoginitiativet, men både Norad og flere ambassader får delegert ansvar for ulike deler av porteføljen.

De som fyller vilkårene for å søke tilskudd kan sende søknad til Klima- og miljødepartementet, Norad eller en ambassade som forvalter en del av tilskuddet.

Blant annet forvalter Norad tilskudd til sivile samfunnsorganisasjoner. Se mer informasjon om klima- og skoginitiativet på Norads hjemmesider

Til toppen