Historisk arkiv

Sivilt samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å sikre at bevaring av regnskog skjer på en god måte, er det viktig at det sivile samfunn har makt til å påvirke sine lands myndigheter. Sivilsamfunnsorganisasjoner er ofte tettere på lokalbefolkning enn nasjonale myndigheter og kan komme med viktige innspill og bidra til en mer solid og inkluderende bevaring av regnskog. Klima- og skogsatsingen støtter derfor forskningsinstitusjoner, tenketanker og sivile organisasjoner. Det er Norad som administrerer denne delen av Klima- og skogprosjektet. For tiden støttes 39 ulike organisasjoner med prosjekter i blant annet Brasil, Indonesia, Den Demokratiske republikken Kongo og Vietnam.

For å sikre at bevaring av regnskog skjer på en god måte, er det viktig at det sivile samfunn har makt til å påvirke sine lands myndigheter. Sivilsamfunnsorganisasjoner er ofte tettere på lokalbefolkning enn nasjonale myndigheter og kan komme med viktige innspill og bidra til en mer solid og inkluderende bevaring av regnskog. Klima- og skogsatsingen støtter derfor forskningsinstitusjoner, tenketanker og sivile organisasjoner. Det er Norad som administrerer denne delen av Klima- og skogprosjektet.

Støtte er gitt til en rekke prosjekter i blant annet Brasil, Indonesia, Den Demokratiske republikken Kongo og Vietnam.

Eksempler fra støtten til sivilt samfunn:

Project Leaf: Bistand stopper skogkriminalitet 

  • «Project LEAF» er et skog- og klimainitiativ for å bekjempe ulovlig hogst og organisert kriminalitet knyttet til skog.
  • Det er ledet av Interpols program for miljøkriminalitet og FNs miljøprograms senter i Norge (UNEP GRID Arendal). Norad gir økonomisk støtte over Klima- og skogprosjektet.
  • Prosjektets konkrete mål inkluderer: Å gi en oversikt og gjennomgang av omfang, årsaker og struktur for nettverk involvert i ulovlig hogst, korrupsjon, svindel, hvitvasking og smugling av trevarer. Samt gi opplæring og operativ støtte for å takle problemet.
  • Sommeren 2013 ble rundt 20.000 lass med illegal hogst beslaglagt av Interpol. Se Norads film fra dette her:

Peru: Rapport fører til oppvask i hvitvasking

  • Norad støtter flere forskningsrapporter, og noen av disse fører til direkte endring. Det er tilfelle med EIA-rapporten The Laundering Machine om hogsttillatelser I Peru. Rapporten avdekker at hogsttillatelser kjøpes og selges mens myndighetene ser en annen vei.
  • Hele 35 % av tømmerhandelen mellom USA og Peru mahogny og sedertre stammer fra ulovlig hogst, ifølge rapporten
  • Rapporten skapte stor oppmerksomhet rundt problemet blant selskaper og myndigheter og budskapet nådde fram til Det Hvite Hus som satte fokus på det omfattende problemet.
  • Eksemplet viser hvordan sivilsamfunnsstøtten er et viktig supplement til de bilaterale partnerskapene. De ulike støttemottakerne kan være viktige pådrivere for positiv endring i styresett
  • Hele historien kan du lese her 

Les mer på Norad

Norads nettsider om klima- og skogstøtten finnes informasjon om støtte til kunnskapsinstitusjoner og sivilt samfunn (på engelsk). Her finner du et interaktivt kart som viser hvert enkelt prosjekt og hva støtten har gått til.