Ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten-Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. I meldingen vil Regjeringen legge fram en revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten, og en oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet, og for Nordsjøen-Skagerrak. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i løpet av 2020.

Fredvang

Arbeidet med stortingsmeldingen

Også fremtidige generasjoner skal kunne høste av de rikdommer som havet kan gi. Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder.

Skøyte

Innspillskonferansen i Tromsø

En åpen innspillskonferanse om arbeidet ble arrangert i mai 2019. Last ned programmet for konferansen, eller se hele konferansen i opptak her.

Lundefugl

Mottatte skriftlige innspill

Departementet inviterer alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Mottatte innspill vil fortløpende bli publisert her.

Aktuelt nå

Invitasjon:

Invitasjon til innspillskonferanse for forvaltningsplanene

I 2020 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten–Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak. I den forbindelse inviterer vi til innspillskonferanse i Tromsø.

Kalender:

Klima- og miljøministeren deltar på høringskonferanse for Barentshavet

Pressekontakt for innspillskonferansen: Jo Randen - 911 69 463

Pressemelding:

Vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".

Til toppen