Ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder

Regjeringen la 24. april 2020 fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Blant tiltakene er en ny definisjon av grensen for iskantsonen i Barentshavet.

Skøyte

Nye forvaltningsplaner for havområdene

Regjeringen la i dag fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Fredvang

Arbeidet med stortingsmeldingen

Også fremtidige generasjoner skal kunne høste av de rikdommer som havet kan gi. Les her om regjeringens arbeid med den nye stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder.

Lundefugl

Mottatte skriftlige innspill

Departementet inviterer alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Mottatte innspill vil fortløpende bli publisert her.

Aktuelt nå

Pressemelding:

Nye forvaltningsplaner for havområdene

Regjeringen la 24. april fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

Pressemelding:

Vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".