Kommunereform

Kommunereformen skal legge grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Målet med kommunereformen:

 • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
 • Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
 • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

Tidsplan:

 • Reformen ble satt i gang juni 2014.
 • 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført.

Antall kommuner:

 • Før reformen (juni 2014): 428
 • Status pr. april 2017:
  • 153 kommuner med positive vedtak om sammenslåing
  • 118 kommuner i 46 sammenslåinger
  • Antall kommuner etter sammenslåing: 356