Kommunereform

Stortinget behandlet 8. juni kommunereformen og fra 2020 vil det være 354 kommuner. Med dette er det lagt et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Målet med kommunereformen:

 • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
 • Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
 • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

Tidsplan:

 • Reformen ble satt i gang juni 2014.
 • 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført.

Antall kommuner:

 • Før reformen (juni 2014): 428
 • Status pr. juni 2017:
  • 156 kommuner med positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret
  • 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner
  • Antall kommuner etter sammenslåingene: 354