Kommunereform

Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Målet med kommunereformen:

 • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
 • Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
 • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

Tidsplan:

 • Reformen ble satt i gang juni 2014.
 • 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført.

Antall kommuner:

 • Før reformen (juni 2014): 428
 • Status pr. desember 2017:
  • 156 kommuner med positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret
  • 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner
  • Antall kommuner etter sammenslåingene: 356
Til toppen