Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

Kvinnekonvensjonen (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Målet med Kvinnekonvensjonen er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Konvensjonen, med det fullstendige navnet "De forente nasjoners kvinnekonvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner", ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1979. Konvensjonen trådte i kraft i 1981 og Norge ratifiserte konvensjonen samme år. Konvensjonen omhandler kvinners rettigheter. Konvensjonen bygger på erkjennelsen av at kvinner, både i et historisk perspektiv og i dag, møter særlige utfordringer sammenlignet med menn.

Kvinnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven. Konvensjonen gjelder som norsk lov og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3.

Gjennomføringen overvåkes av FNs kvinnekomité (CEDAW), som evaluerer rapporter om tilstanden i medlemslandene hvert fjerde år. CEDAW står for "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women".

Til toppen