Ordbok lov og rett

Velg bokstav

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å

I

Ikke følbar straffereaksjon

Ikke følbar straffereaksjon kjennetegnes av at retten ikke fastsetter straff for lovbruddet, selv om tiltalte kjennes skyldig. Dette omtales også som straffeutmålingsfrafall. Selve begrepet straffereaksjon omfatter blant annet forelegg, bøter, påtaleunnlatelse, fengselsstraff, samfunnsstraff og rettighetstap får å nevne noen.

K

Kreditor

Kreditor er en som har krav på en ytelse, gjerne et pengebeløp.

R

Rekonstruksjon

Rekonstruksjon innebærer at en bedrift forhandler med kreditorerene sine om en ordning av gjelden for unngå konkurs

Rekonstruksjonsforhandlinger

Forhandlinger med kreditorene om en ordning av gjelden for å unngå konkurs.

Rekonstruktør

Rekonstruktør er en advokat med erfaring innen lovgivningen på konkursloven som bistår skyldneren under forhandlingen om rekonstruksjon og samtidig ivaretar kreditorenes felles interesser.

S

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode der man forsøker å kvantifisere fordeler (nytte) og ulemper (kostnader) som følge av et tiltak.

Straffeprosessuelle spørsmål

Med straffeprosessuelle spørsmål menes spørsmål knyttet til etterforskningen og straffeforfølgningen av narkotikalovbrudd

Straffeprosessuelle virkemidler

Straffeprosessuelle virkemidler eller straffeprosessuelle tvangsmidler er fellesbetegnelser på forskjellige virkemidler som påtalemyndigheten, eventuelt med tillatelse fra en domstol, kan benytte som ledd i en straffesak. Eksempler på tvangsmidler er pågripelse, varetektsfengsling, ransaking og beslag. Tvangsmidlene har ulike formål – det kan være å søke etter og sikre bevis (for eksempel ved ransaking og beslag), forhindre at siktede unndrar seg strafforfølgning (for eksempel ved varetektsfengsling) og forhindre at siktede begår nye lovbrudd mens straffeforfølgningen pågår.

Straffutmålingsfrafall

Straffutmålingsfrafall er når retten, selv om straffskyld anses bevist, frafaller å utmåle en straff. Ved straffutmålingsfrafall vil altså den tiltalte kjennes skyldig for lovbruddet, men retten fastsetter ingen straff. Straffutmålingsfrafall ilegges av retten ved dom.