Friluftsliv

Skog og utmark er tradisjonelt viktige rekreasjonsarenaer i Norge, der mange utøver jakt, fiske og annet friluftsliv. Regjeringen vil at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse.

Bærekraftig skog- og utmarksforvaltning hegner også om disse verdiene. Skogsvegene gjør det mulig å transportere tømmer ut fra skogområdene, men er også veger som benyttes av jegere, fiskere og en rekke andre brukergrupper ut i skog og utmark.

Friluftsliv er høyt verdsatt blant svært mange nordmenn. TNS Gallups natur- og miljøbarometer for 2017 viser at interessen for naturforvaltning har en svakt økende trendutvikling fra 2014. Det er først og fremst turgåing, roen og stillheten, naturen generelt og frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.

Børgefjell Nasjonalpark.
Naturen er et skattkammer for opplevelser og rekreasjon. Børgefjell Nasjonalpark. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog

Naturen er et skattkammer for opplevelser og rekreasjon. Samtidig knytter det seg betydelig næringsvirksomhet til å arrangere utflukter og aktiviteter i naturen.

Salg av jakt- og fiskeretter har for eksempel stor økonomisk betydning for mange grunneiere. Et brett spekter av naturbaserte opplevelsesprodukter bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Og, etterspørselen øker, både fra inn- og utland.

Jeger på ski - Raudfjellet i Rana.
Jeger på ski - Raudfjellet i Rana. Foto: Statskog