Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statens eigarskap

Staten eig store areal med skog og utmark – om lag ein femtedel av Fastlands-Noreg.Halvdelen er såkalla statsallmenning, areal tilgjengeleg for alle. Statseid skog og utmark blirforvalta av Statskog, som dermed er landets største grunneigar.

Statskog SF 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdiar på fellesskapet si grunn, og drive kunnskapsbasert forvaltning av utmarksressursane. Statskog har som mål å auke talet på kundar og brukarar av areala gjennom produktutvikling og betre tilgang til jakt, fiske og anna friluftsliv, og skal mellom anna sikre allmennheten lik tilgang til jakt og akseptable vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. 

Forvaltninga av statens skogar og utmark er i tillegg eit viktig verktøy i arbeidet for å fremme livskraftige lokalsamfunn – noko jakt, fiske og friluftsliv bidrar til.

Jakt

Statskog har tilbud om både småvilt- og storviltjakt. Statskog tilbyr også et eget jaktkort for små rovvilt. Statskog er grunneier i statsallmenningene, og her blir jaktressursene forvaltet av lokale fjellstyrer som også sel jaktkort.

Rypejakt i Orvassdalen.
Rypejakt i Orvassdalen. Foto: Steinar Johansen

Fiske

Alle i Norge er medeiere i over 60 000 fiskevann og elver over hele landet. Statskog gjør jakt, fiske og friluftsliv tilgjengelig for alle. Fisketurer i fantastiske naturområder som Femundsmarka, Børgefjell, Dividalen, Sirdalsheiene, Saltfjellet, Sølvverket ved Kongsberg, Finnemarka og Finnskogen, er blant de mange mulighetene. 

Statskog har ett fiskekort for statens grunn utenom statsallmenningene i Sør-Norge. Alle kan fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre. Ved fiske med andre fiskeredskap som bl.a. garn og oter, må man sette seg inn i lokale fiskeregler.

Fiske ved Børgefjell - Henrikvatnet.
Fiske ved Børgefjell - Henrikvatnet. Foto: Steinar Johansen/Statskog

Inatur 

På inatur.no finner du lett tilgjengelige tilbud om jakt, fiske og overnatting i hele Norge. De fleste av hyttene representerer det Inatur gjerne omtaler som det ekte hyttelivet. Relativt enkle, gjerne et stykke fra allfarvei og med beliggenhet midt i smørøyet for jakt, fiske og
friluftsliv. 

Du kan enkelt kjøpe jakt- og fiskekort på nettet og skrive det ut på egen skriver. Trenger du overnatting, kan du raskt finne ut når hytta er ledig, reservere og betale med kredittkort eller faktura. 

Inatur Norge AS eies av Statskog SF, Norges fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norske Lakseelver.

Til toppen