Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EFTA og Mexico oppdaterer frihandelsavtale

EFTA møtte Mexico i Mexico City 30. august – 2. september for forhandlinger om oppdatering av den eksisterende frihandelsavtalen, som har vært operasjonell siden 2001.

Det ble forhandlet om alle kapitlene i frihandelsavtalen i løpet av møteuken. Det ble også besluttet å legge til nytt kapittel om arbeidstakerrettigheter og miljø.  Forhandlingene bar preg av konstruktiv og pragmatisk holdning på begge sider. Dagens frihandelsavtale innebærer nulltoll for handel med industrivarer og de aller fleste fiskearter. Denne gang er derfor forhandlingene om toll i det alt vesentlige avgrenset til landbruksvarer. Handel med tjenester og investeringer står også sentralt i oppdateringsprosessen, fordi forhandlingene om disse temaene ikke var ferdigstilt da man inngikk dagens frihandelsavtale. Neste forhandlingsrunde er berammet uken som starter 16. januar 2017.

Frihandelsavtalen med Mexico var en av EFTAs tidligste avtaler som omfattet substansielle bestemmelser utover handel med varer, og var EFTAs første avtale med et amerikansk land. Målt i handel med industrivarer er Mexico Norges fjerde viktigste handelspartner i Amerika, etter USA, Canada og Brazil. 

Til toppen