Klima og skatteunndragelser sentralt på OECDs ministermøte

Klima, skatteunndragelser og økonomiske utfordringer var sentrale spørsmål under årets ministermøtei OECD i begynnelsen av mai.

Klima, skatteunndragelser og økonomiske utfordringer var sentrale spørsmål under årets ministermøtei OECD i begynnelsen av mai.  

Møtet fant sted under japansk ledelse og med deltagere fra de 34 medlemslandene og OECDs fem «nøkkelpartnere» (Brasil, India, Indonesia, Kina og Sør-Afrika), samt Colombia og Latvia som er i prosess frem mot medlemskap i OECD. 

Den økonomiske situasjonen stod sentralt på dagsorden, og tradisjonen tro ble OECDs store rapport «Economic Outlook» presentert i forbindelse med konferansen. Rapportens anslag over de økonomiske utsiktene var noe nedjustert, men den pekte på at mange land har gjennomført reformer og styrket statsfinansene etter finanskrisen. Likevel ble faremomenter som for eksempel den lave prisstigningen og fortsatt høy arbeidsledighet i eurosonen trukket fram. På den annen side gir redusert arbeidsledighet i USA grunn til optimisme. 

Et konkret resultat fra årets møte var en egen erklæring om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Samtlige medlemsland, flere G20-land og Singapore sluttet seg til erklæringen som er et viktig skritt i den internasjonale kampen mot skatteunndragelser. 

I tillegg til den ordinære erklæringen fra ministermøtet ble det denne gangen også utarbeidet en egen erklæring om klima. Dermed vil området få økt oppmerksomhet i OECD-arbeidet fremover. 

Samarbeidet mellom OECD og ikke-medlemsland fikk også stor oppmerksomhet på møtet, og i den forbindelse ble det undertegnet en samarbeidsavtale med land i Sørøst-Asia.

Til toppen