WTO: Nytt fra tvisteløsningspanelet

WTOs ankeorgan har endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.

- Vi er fornøyd med at ankeorganet har konkludert med at EUs regler for handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverkets grunnprinsipper om ikke-diskriminering, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle anførsler for øvrig. Vi er også tilfreds med at ankeorganet har kommet til at unntaket for «offentlig moral» ikke kan anvendes i dette tilfellet, sier utenriksminister Børge Brende.   

Les mer på UDs nettsider 

Et tvistepanel i WTO har gitt USA, EU og Japan medhold i at Kinas eksportrestriksjoner på sjeldne jordmetaller («rare earths»), tungsten (wolfram) og molybden er i strid med Kinas tiltredelsesprotokoll i tillegg til bestemmelser i Gatt. Kina sto for nesten 100 prosent av verdensproduksjonen av sjeldne jordmetaller i 2011, og er i tillegg en stor produsent av tungsten og molybden.  

Eksportrestriksjonene som Kina har iverksatt har bidratt til en betydelig økning i prisene på disse mineralene de senere år. Kina har anket panelets rapporter i saken, og endelig avgjørelse ventes i sommer. Norge følger saken som tredjepart.

Til toppen