OECDs ministerrådsmøte

OECDs ministerrådsmøte fant sted i Paris 3.-4. juni, under nederlandsk ledelse, og med deltagere fra de 34 medlemslandene og OECDs fem «nøkkelpartnere» (Kina, India, Brasil, Indonesia og Sør-Afrika), samt Colombia, Latvia, Costa Rica og Litauen som er i prosess frem mot medlemskap i OECD.

Temaet for årets møte var «Unlocking investment for sustainable growth, med fokus på hvordan økte investeringer kan bidra til å løse de store utfordringene verden og enkeltland står overfor.

Første dag var viet økonomiske spørsmål, og finansminister Jensen ledet den norske delegasjonen. Andre dag omhandlet handel, investeringer og utvikling, i tillegg til klima, og utenriksminister Brende satt i den norske stolen. Ministermiddagen hadde fokus på FNs klimakonferanse (COP21).

Under fremleggelsen av siste Economic Outlook ga generalsekretær Angel Gurria og sjeføkonom Catherine Mann karakteren B minus til verdensøkonomien. En moderat oppgang understøttes av lave oljepriser, lave renter og mindre konsolidering i finanspolitikken, men oppfyller ikke forventningene fra forrige økonomiske utsyn i november i fjor. 

Den politiske erklæringen fra ministerrådsmøtet setter OECDs arbeid i sammenheng med årets store internasjonale prosesser. Det oppfordres der til ambisiøse mål for COP21 og Addis Abeba-konferansen om finansiering for utvikling, med vekt på samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Ministrene støttet full gjennomføring av alle elementer i WTOs avtale om handelsfasilitering og vedtakene fra Bali i desember 2013, og oppfordret til enighet om fullføring av Dohamandatet og utviklingsagendaen.

Ministrene støttet i tillegg OECDs arbeid på skatt i samarbeid med G20, og oppfordret til å videreutvikle instrumenter for å bekjempe internasjonale skatteunndragelser. Fremskrittene i arbeidet med automatisk informasjonsutveksling mellom land ble ønsket velkommen.  Erklæringen gir en positiv omtale av medlemskapsprosessene for Latvia og Colombia og oppstarten av prosessene for Litauen og Costa Rica. OECDs hjemmeside har mer informasjon.

 

 

 

Til toppen