Verdens handelsorganisasjon (WTO). Status

Forhandlingssporet i WTO var fram til midten av november i en dyp krise. India blokkerte i juli enigheten fra ministermøtet på Bali i desember 2013 og fristen for å vedta en protokoll for gjennomføring av avtalen om handelsfasilitering (TF) ble dermed ikke nådd.

Matsikkerhet
13. november kom så den gledelige nyheten om et gjennombrudd mellom USA og India i de viktige utestående spørsmålene om matsikkerhet og implementering av TF-avtalen. Avtalen hva gjelder matsikkerhet er i praksis det samme som lå på bordet i juli. Det er fortsatt ikke aktuelt å reforhandle Bali-løsningen på matsikkerhet, men India har fått en tydeligere formulering om at den såkalte fredsklausulen vil fortsette å gjelde også dersom en permanent løsning ikke fremforhandles innen 2017. Gjennomføringsprotokollen (basert på et norsk forslag) for TF-avtalen kan dermed besluttes så fort som mulig, selv om det må tas hensyn til at også her kan enkelte andre medlemsland fortsatt ha ønsker som de vil ha reflektert. Dette kan dermed bringe WTO videre i arbeidet med å gjennomføre vedtakene som ble fattet på fjorårets ministerkonferanse og at forhandlingene i Genève gjenopptas.

Informasjonsteknologiavtale (ITA)
I samme uke kom også meldingen om at det ble oppnådd enighet mellom USA og Kina i marginene av APEC-toppmøtet som kan bringe forhandlingene om nedsatt toll på informasjonsteknologiprodukter nærmere en avslutning.  Avtalen vil kunne medføre en rask sluttføring av informasjonsteknologiavtale- (ITA) forhandlingene i Genève, som har ligget brakk siden november i fjor. En håper å ferdigstille forhandlingene innen utgangen av året. Det nye produktomfanget berører norsk eksport for ca. 20 mrd norske kroner.

Doha-runden 
De som følger WTO tett er vant til kriser. Doha-runden er fortsatt ikke avsluttet, 13 år etter at mandatet for forhandlingene ble vedtatt. Krisen nå var likevel mer alvorlig enn tidligere kriser. Da India 31. juli blokkerte enigheten fra WTOs ministermøte i desember 2013, valgte de å gå fra sine avtaleforpliktelser og ga det som trolig har vært det alvorligste tilbakeslaget for WTO siden organisasjonen ble opprettet.

Det er nå viktig at tilliten mellom hovedaktørene gjenopprettes. Samtidig må vi erkjenne at hovedproblemene som lå til grunn for at Doha-runden ikke har kommet i mål, fortsatt består. Man må finne en løsning på hvilke bidrag og hvilke forpliktelser de fremvoksende økonomier skal påta seg. Krisen har også krevd at medlemmer har begynt å tenke nytt om hvordan vi forhandler i WTO. Dette for at WTO kan beholde sin posisjon som global aktør og relevant hovedsete for internasjonale handelsforhandlinger for derigjennom å bidra til globale rammebetingelser for handel og økonomisk utvikling. Frem til 2020 må vi skape 600 millioner nye arbeidsplasser, ifølge ILO. Tenketanken Copenhagen Consensus Centre kom i høst med beregninger om at en fullført Doha-runde ville gi verdensøkonomien USD 11000 milliarder (11 billioner) og hjelpe 160 millioner mennesker ut av fattigdom innen 2030. Konsultasjonene i Geneve gjenopptas nå med sikte på å fatte de nødvendige beslutninger om handelsfasilitering og matsikkerhet på WTOs hovedråd i desember.

 

Til toppen