Nytt fra WTOs tvisteløsninger

Norge, Canada og EU har blitt enige om fristen for endringer etter WTOs konklusjon om at EUs regelverk for omsetning av selprodukter var i strid med WTOs regelverk. Tre andre saker der Norge har tredjepartsinteresser er også til behandling.

Norge, Canada og EU har blitt enige om fristen for endringer etter WTOs konklusjon om at EUs regelverk for omsetning av selprodukter var i strid med WTOs regelverk. Tre andre saker der Norge har tredjepartsinteresser er også til behandling.

Selsaken

Ankeorganet konkluderte som kjent med at EUs regelverk om omsetning av selprodukter er diskriminerende og i strid med WTO-regelverket, og EU må på dette grunnlag foreta endringer i sitt regelverk. Norge, Canada og EU er blitt enige om at EUs frist for å gjennomføre de nødvendige endringene skal være 18. oktober 2015.   

Endelig avgjørelse i sak om sjeldne jordmetaller m.m.

Ankeorganet bekreftet tidligere i høst panelets vurdering om at Kinas eksportrestriksjoner på sjeldne jordmetaller («rare earths»), tungsten (wolfram) og molybden er i strid med Kinas tiltredelsesprotokoll i tillegg til bestemmelser i Gatt 1994. Finn mer informasjon om avgjørelsen på WTOs hjemmesider. Norge fulgte saken som tredjepart. 

Nye tredjepartssaker

Norge har meldt tredjepartsinteresse i to saker mellom EU og Russland – DS474 og DS475. DS474 dreier seg om EUs kostnadsberegningsmetodikk og anti-dumpingstiltak på en rekke russiske produkter. Russland hevder at tiltakene er i strid med flere bestemmelser i Gatt 1994, anti-dumpingsavtalen og Marrakech-avtalen. Dette er første gang Russland ber om panelopprettelse. I den andre saken (DS475) er det russiske tiltak mot import av svin og svineprodukter fra EU som er i fokus. EU hevder at tiltakene er i strid med bestemmelser i SPS-avtalen og Gatt 1994.  

Til toppen