Miljøvareforhandlingenes 14. runde foregikk i Geneve 20.-24. juni

Det er i disse dager to år siden miljøvareforhandlingene (EGA) startet formelt. Det er klart at de ulike medlemmene har ulike ambisjoner og hastverk. Derfor er det fremdeles behov for tekniske drøftelser mellom deltagerne, noe som skjer i direkte kontakt mellom ulike deltagerland mellom forhandlingsrundene, og i møter under runden. Det foregår flere typer diskusjoner blant land som har sammenfallende interesser. Norge samarbeider tett med en gruppe land med høyt ambisjonsnivå.

President Obama har høye ambisjoner på klimaområdet, og ser på forhandlinger om miljøvarer som et viktig bidrag til klimautfordringen. Det er da også svært ønskelig sett med amerikanske øyne at forhandlingene avsluttes i inneværende presidentperiode. Det er for øvrig visse tegn til at forhandlingene er i ferd med å nærme seg en avslutning, og derfor er det nyttig for den videre prosessen og avklaring av ulike synspunkter at de aktuelle handelsministrene møtes. Møter eller konferanser med deltagelse fra politisk nivå anses å kunne gi nødvendig hjelp til en avslutning, og en ser etter aktuelle møter som kan være egnet til dette.

EU har fått utarbeidet en konsekvensanalyse av en miljøvareavtale. Analysen viser at en slik avtale vil ha positiv innvirkning på miljøet.

Neste forhandlingsrunde avholdes i Geneve i dagene 25.-29. juli.