Miljøvareinitiativet - ellevte runde: Mer tid med forhandlinger nødvendig

Den 11. runden ble avholdt i dagene 30. november - 4. desember i Genève. Opprinnelig var målet å ferdigstille en vareliste før WTOs ministermøte i Nairobi 15.-18. desember. Det viste seg imidlertid i løpet av uken at det er nødvendig med mer tid.

Diskusjonene mellom ulike delegasjoner avklarte i større detalj forståelse av ulike sensitive varer og prioriteringer. Tolleksperter fra medlemslandene avklarte mange konkrete varebetegnelser. Tidligere har det manglet spesifikke beskrivelser av enkelte miljøvarer (såkalte «ex-outs»), noe som har gjort det vanskelig å enes om faktiske tollreduksjoner. Tolleksperter har på denne måten gjort et viktig arbeid for fremtidige miljøvareforhandlinger.

Det er bestemt at neste forhandlingsrunde vil bli holdt i Genève i slutten av februar neste år.

Den 14. desember presenterte Australia, som har formannskapet i EGA, en statusrapport om EGA-forhandlingene i Nairobi. WTOs generaldirektør Roberto Azevêdo i WTO ønsket fremdriften i forhandlingene velkommen. Se WTOs hjemmeside der også Australias rapport er lagt ut.