Økt innsats i Tisa-forhandlingene

Tempoet øker i Tisa-forhandlingene denne høsten. Siste runde i Tisa-forhandlingene fant sted i Genève under USAs ledelse fra 19. – 25. september 2016.

Markedsadgang var et av de sentrale spørsmålene i denne runden. For å kunne nå målet om å sluttføre forhandlingene i løpet av 2016 er det viktig å gjøre fremskritt i forhandlingene om markedsadgang.

Norge arbeider for å oppnå bedre markedsadgang innenfor prioriterte sektorer som skipsfart, telekom og finansielle tjenester. Forhandlingene har kommet et godt stykke på vei, og partene kom til enighet på flere områder. På tross av en rekke positive fremskritt, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før avtalen er ferdigforhandlet.

I sommer ble Tisa-partene enige om å sluttføre forhandlingene innen utgangen av året. For å nå dette ambisiøse målet er det planlagt flere lange forhandlingsrunder i løpet av høsten. Neste forhandlingsrunde vil finne sted 2.-10. november og vil bli ledet av EU.

Norge arbeider nå med et revidert tilbud, som skal legges frem innen 21. oktober 2016. Tilbudet vil bli offentliggjort på regjeringen.no.