Anslag for strukturelt, oljekorrigert underskudd gitt på ulike tidspunkt

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets anslag for strukturelt, oljekorrigert underskudd for årene 2002-2017.

Finansdepartementets anslag for oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert balanse på statsbudsjettet for årene 2002-2017 er oppsummert i denne tabellen.

Som det framgår av tabellene har det vært betydelige revisjoner i Finansdepartementets anslag. Revisjonene er imidlertid ikke større enn de revisjonene vi har sett i slike anslag for andre land.