Forsiden

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen og matrikkelregelverket.

Enkelte brev og prinsipputtalelser fra departementet om matrikkelen og matrikkelregelverket