Digidel 2017

Nasjonalt program for digital deltakelse

Det to-årige programmet for økt digital deltagelse og kompetanse – Digidel 2017 – er nå avsluttet.

Digidel-programmet ble etablert i 2015 og samlet offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner til felles innsats for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen. Formålet var blant annet å bidra til god kvalitet på kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy for de som enda ikke er på nett og bidra til at flere tilbud ble tilgjengelige over hele landet.

Programmet har gjennomført flere tiltak blant annet:

  • etablert en kunnskapsbase og samarbeidsarena for virksomheter som driver med undervisning, kurs og veiledning innen digital kompetanse.
  • utviklet e-læringsmoduler innenfor grunnleggende digitale ferdigheter
  • gitt tilskudd til kompetansehevende tiltak innenfor digital kompetanse
  • utgitt inspirasjonsmagasin rettet mot seniorer

I løpet av denne perioden har mange tusen innbyggere fått opplæring i grunnleggende bruk av digitale verktøy og fått hevet sine digitale ferdigheter og kompetanse.

Materialet og opplæringsressursene som er utviklet på www.digidel.no vil fortsatt bli ivaretatt og være tilgjengelig.