Regionale økonomiseminarer 2015

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer høsten 2015

Statlige universiteter og høyskoler, oktober 2015

Presentasjoner:

 Innledning

Studentsamskipnader, november 2015

Program:

 1. Innledning
 2. Styring og kontroll/internkontroll
  1. Målrettet og effektiv drift
  2. Pålitelig rapportering
 3. Driftsregnskapet
  1. Avtaler om fristasjon
  2. Fristasjon i regnskapene
 4. Balansen
  1. Anleggsmidler
   1. Dekomponering
   2. Bruttoføring
 5. Segmentregnskap
 6. Konsernregnskap
Til toppen