Norges innsats for fred og forsoning i Nepal

Siden 1996 har opprørere kjempet for å avskaffe de føydale strukturene i Nepal, inkludert kongehuset, og for å opprette en maoistisk republikk. Det viktigste Norge har gjort i fredsprosessen mellom partene har vært å støtte opp om FNs innsats både ved å stille med personell og midler. Dette har ledet til blodige opptøyer i hele landet som har krevd minst 13.000 menneskeliv.

Siden 2002 har kongen styrket sin posisjon på bekostning av de folkevalgte, og i 2005 tok kongen selv kontroll over all utøvende makt ved å erklære unntakstilstand og avsette regjeringen, sistnevnte gjerne betegnet som syvpartialliansen. Norge har under hele prosessen gitt uttrykk for at vi anerkjenner det nepalske folkets demokratikamp, og man har støttet tiltak for å bidra til et stabilt demokratisk styre i landet. Etter sterkt nasjonalt og internasjonalt press gav kongen tilbake makten til syvpartialliansen 24. april 2006, hvorpå den norske regjeringen gjenopptok normale bilaterale forbindelser med Nepal. 

Norge har siden hatt løpende kontakt med både maoistene og myndighetene for å komme til en fredsavtale mellom partene, blant annet ved å invitere dem til en seminarrekke i regi av den norske ambassaden. Det viktigste Norge har gjort i forhold til fredsprosessen mellom partene har imidlertid vært å støtte opp om FNs innsats både ved å stille med personell og midler. Maoistene og myndighetene underskrev en fredsavtale 21. november 2006, og Norge vil fortsette sin støtte til prosessen.

Til toppen