UPR Norge - oppfølging av høringen i Genève

Norge fikk til sammen 91 anbefalinger fra 54 av FNs medlemsland under UPR-høringen i Genève 2. desember 2009. 44 anbefalinger ble godtatt av Norge direkte under høringsrunden, mens én ble avslått.

Norge fikk til sammen 91 anbefalinger fra 54 av FNs medlemsland under UPR-høringen (Universal Periodic Review) i Genève 2. desember 2009. 44 anbefalinger ble godtatt av Norge direkte under høringsrunden, mens én ble avslått

17. mars i år skal sluttrapporten for Norges UPR vedtas under Menneskerettighetsrådets hovedsesjon.  Sluttrapporten omfatter et sammendrag av Norges høring, både Norges svar og de øvrige landenes innlegg og spørsmål, samt en liste over alle anbefalingene til Norge. Norge skal samtidig gi en redegjørelse til MR-rådet om i hvilken grad vi kan akseptere de 46 anbefalingene vi ikke godtok umiddelbart. Under behandlingen i MR-rådet 17. mars har også NGOer anledning til å holde innlegg med kommentarer til Norge. Til sammen 20 minutter er avsatt til dette. 

Redegjørelsen fra Norge presenteres som et muntlig innlegg (maks 20 minutter), samt i et tilleggsdokument til sluttrapporten. Dokumentet vil inneholde en oversikt over Norges standpunkt til hver anbefaling (aksepterer/ikke-aksepterer) og en kort begrunnelse for Norges beslutning. De ansvarlige departementene har utarbeidet forslag til svar på sine ansvarsområder. Utenriksdepartementet koordinerer og sammenfatter dokumentet.

Dokumentet med Norges svar på gjenstående anbefalinger ble sendt til FN den 8. mars 2010, se Norway Addendum 080310 (pdf)

Se en totaloversikt over alle anbefalingene her: Anbefalinger totaloversikt (pdf) 

Endelig oversikt over Norges anbefalinger:

  • 91 anbefalinger totalt:
    66 aksepterte (inkludert 44 akseptert umiddelbart i Genève)
    5 delvis aksepterte
    2 ”voluntary commitments”
    18 ikke aksepterte

Norge skal rapportere til Menneskerettighetsrådet om oppfølgingen av anbefalingene om fire år. Det viktigste fremover vil bli å sikre en effektiv, inkluderende og åpen oppfølgingsprosess. Oppfølgingsprosessen skal involvere alle relevante aktører.

Ta gjerne kontakt med upr@mfa.no om dere har spørsmål.

 

Til toppen