Migrasjon og utvikling

Globaliseringen gjør verden stadig mindre. Varer, tjenester og kapital krysser landegrensene som aldri før. Det gjør også mennesker. I 2005 var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter, 75 millioner flere enn i 1960. Kun fem prosent av disse er flyktninger.

Ifjor var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter.Ifølge OECD reiser rundt en tredjedel av migrantene fra Sør til Nord, en tredjedel fra Nord til Sør og en tredjedel fra Sør til Sør. Mange velger å forlate sine hjemland på jakt etter jobb og et bedre liv for seg og sin familie. Andre migrerer under tvang. En felles utfordring er å sikre at migrasjon blir noe positivt, både for migrantene, for deres opprinnelsesland og for mottakerlandene.

Se også

Til toppen