Migrasjon og utvikling

Globaliseringen gjør verden stadig mindre. Varer, tjenester og kapital krysser landegrensene som aldri før. Det gjør også mennesker. I 2005 var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter, 75 millioner flere enn i 1960. Kun fem prosent av disse er flyktninger.

Ifjor var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter.Globaliseringen gjør verden stadig mindre. Varer, tjenester og kapital krysser landegrensene som aldri før. Det gjør også mennesker. I 2005 var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter, 75 millioner flere enn i 1960. Kun fem prosent av disse er flyktninger.

Ifølge OECD reiser rundt en tredjedel av migrantene fra Sør til Nord, en tredjedel fra Nord til Sør og en tredjedel fra Sør til Sør. Mange velger å forlate sine hjemland på jakt etter jobb og et bedre liv for seg og sin familie. Andre migrerer under tvang. En felles utfordring er å sikre at migrasjon blir noe positivt, både for migrantene, for deres opprinnelsesland og for mottakerlandene.

Les mer

Globalt forum om migrasjon og utvikling i Brussel 9.-11. juli 2007

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Belgia har fått ansvar for å arrangere et globalt forum viet til migrasjon og utvikling, som oppfølging av høynivådialogen i FN om samme tema i september 2006.

Migrasjon og utvikling

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Globaliseringen gjør verden stadig mindre. Varer, tjenester og kapital krysser landegrensene som aldri før. Det gjør også mennesker. I 2005 var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter, 75 millioner flere enn i 1960. Kun fem prosent av disse er flyktninger.

Norges prioriterte områder i arbeidet med internasjonal migrasjon

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

I forkant av FNs første høynivådialog om migrasjon og utvikling i New York 14. og 15. september 2006 utarbeidet Norge en politisk plattform. Den danner grunnlaget for innsatsen framover.

Høynivåmøte om migrasjon og utvikling i FN

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Under høynivådialogen 14. og 15. september 2006 ble migrasjon og utvikling satt på FNs dagsorden for første gang. Hovedinntrykket fra møtet er at det internasjonale samfunnet langt på vei beveger seg mot en felles forståelse av de utfordringene man står overfor når det gjelder migrasjon og utvikling.

Ungdom, migrasjon og utvikling

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Blant verdens 200 millioner internasjonale migranter finner vi en stor andel unge mennesker. Under FNs ungdomstoppmøte i New York i oktober i 2006, ”United Nations Global Youth Leadership Summit”, arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et seminar om sammenhengen mellom ungdom, utvikling og migrasjon. Nærmere 300 unge fra alle kontinenter deltok på ungdomstoppmøtet.

Euro-afrikanske migrasjonskonferanser

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

To euro-afrikanske konferanser om migrasjon og utvikling ble avholdt i 2006. Den første i Rabat i Marokko i juli og den andre i Tripoli i Libya i november.

FN-resolusjon om migrasjon

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

FNs 62. generalforsamling (2. komite) har vedtatt en migrasjonsresolusjon.

Høringsmøter med det sivile samfunn

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

I arbeidet med en politikkutforming om migrasjon og utvikling ønsker Utenriksdepartementet å knytte seg til det sivile samfunnet. Høringsmøter er avholdt med norske organisasjoner og organisasjoner for innvandrermiljøene.