Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om tilskot til informasjonstiltak ved val på høyring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sidan 2005 hatt ein støtteordning for å auke kunnskapen om val.

Valdirektoratet overtok i 2016 forvaltninga av denne tilskotsordninga. Departementet fremmer i dette høyringsnotatet forslag om at ordninga med støtte til informasjonstiltak ved val blir fastsatt i forskrift. Forslaget skal sikre at støtteordninga er i samsvar med krava forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utforminga og forvaltninga av slike tilskotsordningar. Forslaget til forskrift er i hovudsak ei vidareføring av hovudinnhaldet i regelverket, men det er gjort ein rekke språklege og strukturelle endringar.

Her finn du høyringa.