Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Kommunestyrevalget 2015

I 20 kommuner blir det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget.

Oversikt over valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene

Dette gjelder for kommunene Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.

I disse kommunene kan de som har fylt 16 år innen utgangen av 2015 stemme ved kommunestyrevalget. De må oppfylle bosettingsvilkårene som gjelder for alle med stemmerett. 

valgdagen 14. september (og 13. september hvis kommunen din har todagers valg) du stemme i hjemkommunen din, det vil si i den kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2015.

Du kan forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september i hvilken som helst kommune. 

I perioden 1. juli til og med 9. august har vi såkalt tidligstemmegivning for de som ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valdagen. De som vil stemme da må henvende seg til kommunen og avtale tid.

Den 10. august starter den den ordinære forhåndsstemmegivningen. Da er det bare å møte opp i åpningstiden i et forhåndsstemmelokale i kommunen.

Lurer du på hvor valglokalene er eller hva åpningstidene er? Fra august finner du informasjon om dette på www.valglokaler.no.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort

Legitimasjon kan for eksempel være pass eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde navnet ditt, fødselsdato og bilde.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Hvordan stemmer du?

Se hvordan du stemmer ved kommunestyrevalget når du stemmer i hjemkommunen din, enten du forhåndsstemmer eller stemmer på valgdagen.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, blir framgangsmåten litt annerledes. Da får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti eller hvilken gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gi personstemme til kandidater.

Forhåndsstemmer du utenfor hjemkommunen din, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Denne konvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Se hvordan du endrer på stemmeseddelen.

Hvem blir valgt?

Les om hvordan valgoppgjøret gjøres.

Mer informasjon om forsøket

Finn informasjon om bakgrunnen for forsøket i 2015 og evalueringen av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 2011.

Til toppen