Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Kommunestyrevalget 2015

I 20 kommuner ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget.

Dette gjaldt for kommunene Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.

I disse kommunene kunne de som fylte 16 år innen utgangen av 2015 stemme ved kommunestyrevalget. 

Oversikt over valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene

Mer informasjon om forsøket

Finn informasjon om bakgrunnen for forsøket i 2015 og evalueringen av forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 2011.