Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

Kommunestyrevalget 2015

For å få et bredere erfaringsgrunnlag, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015.

For å få et bredere erfaringsgrunnlag, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015.

20 kommuner får delta i forsøket i 2015. Dette er:

Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.

Oppstartsseminar

Den 2. og 3. desember 2014 arrangere departementet et oppstartsseminar for forsøket i Oppegård kommmune. Se presentasjonene fra seminaret.

Forsøksforskrift

Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015.

Veileder

Veileder for forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015 (pdf)

Invitasjon til deltakelse i forsøket 

Pressemelding av 16.10.2014: Eid blir med i forsøket med nedsett røysterettsalder

Prressemelding av 13.08.2014: 16-åringer får stemme i 20 kommuner

Landets kommuner ble invitert til å søke om å delta i forsøket. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 ble bedt om å søke, dersom de ønsket å delta i nytt forsøk.

Fristen for å søke var 1. juni 2014.

Om forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2011

Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta.