Lokaldemokratiundersøkelsen 2007

I forbindelse med lokalvalgene hvert fjerde år finansierer KRD gjennomføringen av ”Lokaldemokratiundersøkelsen”. Hovedstammen i undersøkelsen er en landsomfattende spørreundersøkelse. Men også andre datakilder trekkes inn. Hovedtema i 2007-undersøkelsen er:

  • Valgdeltakelse ved kommune- og fylkstingsvalget, 
  • velgeratferd, 
  • forholdet mellom kommunen og innbyggerne, 
  • legitimitet knyttet til lokaldemokratiet, 
  • motivasjon for politisk deltakelse,
  • lokaldemokrati og lokale medier og 
  • representasjon og representasjonsroller i lokaldemokratiet


Ansvarlig for undersøkelsen er Institutt for samfunnsforskning.
Mer informasjon om prosjektet finner du her

Til toppen