Evaluering av åpenheten rundt partifinansieringen i Norge

GRECO (Group of States against Corruption) skal i november gjennomføre en evaluering av Norge blant annet på partifinansieringsområdet. Her finner du Fornyings- og administrasjonsdepartementets svar på GRECOs spørreskjema.

GRECO (Group of States against Corruption) skal i november gjennomføre en evaluering av Norge blant annet på partifinansieringsområdet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementets svar på GRECOs spørreskjema.

GRECO (Group of States against Corruption) ble etablert i 1999 som en internasjonal samarbeidsavtale og et verktøy for oppfølging under Europarådet. Norge har vært medlem av GRECO siden 2001.

GRECO gjennomfører i år sin tredje evalueringsrunde som bl.a. innebærer regulering av åpenheten rundt finansiering av de politiske partiene i medlemslandene. Evalueringen munner ut i en rapport som skal behandles og vedtas på plenumsmøte i GRECO.

Informasjon om resultatet av GRECOs tredje evalueringsrunde så langt.

Til toppen