2. Departement (justissaker) (1814–1819)

Navnet 2. Departement (justissaker) ble tatt i bruk 30. november 1814, ved at 3. Departement (justissaker) fikk nytt navn. Hovedtyngden av 2. Departements saker hadde linjer tilbake til 3. Departement (justissaker), som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1819 ble departementets navn endret til Justis- og politidepartementet (Departementet for justis- og politivesenet), og politisakene overført fra 3. Departement (politisaker).

Regjeringspolitikere